(+48) 605 85 03 74 (+49) 1763 033 43 92 solar-tec@o2.pl

Realizacje

Stare Miasto 5kW 2016r.

Fotowoltaika Stare Miasto Fotowoltaika Stare Miasto
Fotowoltaika Stare Miasto Fotowoltaika Stare Miasto

Krzymow 3kW 2016r.

Fotowoltaika Krzymow Fotowoltaika Krzymow
Fotowoltaika Krzymow Fotowoltaika Krzymow

Żyrardów 40kW 2015r.

Fotowoltaika Żyrardów Fotowoltaika Żyrardów
Fotowoltaika Żyrardów Fotowoltaika Żyrardów

Tomaszew 10kW 2015r.

Fotowoltaika Tomaszew Fotowoltaika Tomaszew

Konin 5kW 2015r.

Fotowoltaika Konin Fotowoltaika Konin
Fotowoltaika Konin

Koło 10kW 2015r.

Fotowoltaika Koło Fotowoltaika Koło
Fotowoltaika Koło Fotowoltaika Koło

Anglia 20MW 2015r.

Fotowoltaika Anglia Fotowoltaika Anglia
Fotowoltaika Anglia Fotowoltaika Anglia

Ostrzeszow 2MW 2014r.

Fotowoltaika Ostrzeszow Fotowoltaika Ostrzeszow

Barce 10kw 2013r.

Fotowoltaika Barce Fotowoltaika Barce
Fotowoltaika Barce Fotowoltaika Barce

Duisburg Elastoform Polstermobel 1032kWp 02.2013r.

Fotowoltaika Duisburg Elastoform Polstermobel Fotowoltaika Duisburg Elastoform Polstermobel
Fotowoltaika Duisburg Elastoform Polstermobel Fotowoltaika Duisburg Elastoform Polstermobel

Elastoform Zentrallager 1082kWp 01.2013r.

Fotowoltaika Elastoform Zentrallager Fotowoltaika Elastoform Zentrallager
Fotowoltaika Elastoform Zentrallager Fotowoltaika Elastoform Zentrallager

Moers College 316kWp 12.2012r.

Fotowoltaika Moers College Fotowoltaika Moers College
Fotowoltaika Moers College Fotowoltaika Moers College

Kempen DHL 690,9kWp 11.2012r.

Fotowoltaika Kempen DHL Fotowoltaika Kempen DHL
Fotowoltaika Kempen DHL Fotowoltaika Kempen DHL

Wlochy Sardynia Villamar 49kWP 2012r.

Fotowoltaika Wlochy Sardynia Villamar Fotowoltaika Wlochy Sardynia Villamar
Fotowoltaika Wlochy Sardynia Villamar Fotowoltaika Wlochy Sardynia Villamar

Wlochy Sardynia Olbia 700 kWp 2012r.

Fotowoltaika Wlochy Sardynia Olbia Fotowoltaika Wlochy Sardynia Olbia
Fotowoltaika Wlochy Sardynia Olbia Fotowoltaika Wlochy Sardynia Olbia

Wlochy Sardynia Macomer 350kWP 2012r.

Fotowoltaika Wlochy Sardynia Macomer Fotowoltaika Wlochy Sardynia Macomer
Fotowoltaika Wlochy Sardynia Macomer Fotowoltaika Wlochy Sardynia Macomer

Wlochy Sardynia Olbia(Marbo) 430kWp 2012r.

Fotowoltaika Wlochy Sardynia Olbia(Marbo) Fotowoltaika Wlochy Sardynia Olbia(Marbo)
Fotowoltaika Wlochy Sardynia Olbia(Marbo) Fotowoltaika Wlochy Sardynia Olbia(Marbo)

Wlochy Sardynia Monasti(Nossardi) 2012r.

Fotowoltaika Wlochy Sardynia Monasti(Nossardi) Fotowoltaika Wlochy Sardynia Monasti(Nossardi)
Fotowoltaika Wlochy Sardynia Monasti(Nossardi) Fotowoltaika Wlochy Sardynia Monasti(Nossardi)

Włochy Sardynia Pabilonis 198kWP 2011r.

Fotowoltaika Włochy Sardynia Pabilonis Fotowoltaika Włochy Sardynia Pabilonis
Fotowoltaika Włochy Sardynia Pabilonis Fotowoltaika Włochy Sardynia Pabilonis

Włochy Sardynia Giba 1.250MW 2011r.

Fotowoltaika Włochy Sardynia Giba Fotowoltaika Włochy Sardynia Giba
Fotowoltaika Włochy Sardynia Giba Fotowoltaika Włochy Sardynia Giba

Niemcy Gagenau (Toom)

Fotowoltaika Niemcy Gagenau (Toom) Fotowoltaika Niemcy Gagenau (Toom)
Fotowoltaika Niemcy Gagenau (Toom) Fotowoltaika Niemcy Gagenau (Toom)

Niemcy Herford(3H Lacke) 99,2kWP 01.12.2010r.

Fotowoltaika Niemcy Herford(3H_Lacke) Fotowoltaika Niemcy Herford(3H_Lacke)
Fotowoltaika Niemcy Herford(3H_Lacke) Fotowoltaika Niemcy Herford(3H_Lacke)

Niemcy Schelklingen 14.09.2010r.

Fotowoltaika Niemcy Schelklingen Fotowoltaika Niemcy Schelklingen
Fotowoltaika Niemcy Schelklingen

Zink 11.09.2010r.

Fotowoltaika Zink Fotowoltaika Zink
Fotowoltaika Zink Fotowoltaika Zink

Niemcy Frankfurt Oder (Frankfurter Brauchaus) Montawent 400kWP 10.06.2010r.

Fotowoltaika Niemcy Frankfurt Oder (Frankfurter Brauchaus) Fotowoltaika Niemcy Frankfurt Oder (Frankfurter Brauchaus)
Fotowoltaika Niemcy Frankfurt Oder (Frankfurter Brauchaus)

Niemcy Frankfurt Oder (Frankfurter Brauchaus) 800kWP 2010r.

Fotowoltaika Niemcy Frankfurt Oder (Frankfurter Brauchaus) Fotowoltaika Niemcy Frankfurt Oder (Frankfurter Brauchaus)
Fotowoltaika Niemcy Frankfurt Oder (Frankfurter Brauchaus) Fotowoltaika Niemcy Frankfurt Oder (Frankfurter Brauchaus)

Niemcy Frankfurt Oder (Frankfurter Brauchaus) 219,7kWP 15.04.2010r.

Fotowoltaika Niemcy Frankfurt Oder (Frankfurter Brauchaus) Fotowoltaika Niemcy Frankfurt Oder (Frankfurter Brauchaus)
Fotowoltaika Niemcy Frankfurt Oder (Frankfurter Brauchaus) Fotowoltaika Niemcy Frankfurt Oder (Frankfurter Brauchaus)

Niemcy Koniksbrun 49kWP 15.03.2010r.

Fotowoltaika Niemcy Koniksbrun Fotowoltaika Niemcy Koniksbrun
Fotowoltaika Niemcy Koniksbrun Fotowoltaika Niemcy Koniksbrun

Niemcy Dorsten (Reve) 100kWP 05.03.2010r.

Fotowoltaika Niemcy Dorsten (Reve) Fotowoltaika Niemcy Dorsten (Reve)
Fotowoltaika Niemcy Dorsten (Reve)